Idipsum: rzetelne podania o dofinansowania z Unii Europejskiej
Idipsum to team pracowników, przygotowujących rzetelne podania o dofinansowania unijne. Klienci to osoby z całego kraju. Duże doświadczenie pracowników powoduje, iż nie ma potrzeby bać się, że coś z kwestii formalnych zostanie nie ujęte albo opisane niepoprawnie. Dana firma ma niemałe doświadczenie również w usługach konsultingowych. Z tego względu zleceniodawca może liczyć na wsparcie również po otrzymaniu środków. Może w dodatku oczekiwać użytecznych porad, związanych z rozdysponowaniem środków unijnych. W chwili gdy będą miały miejsce audyty, zarządzone przez instytucje z zewnątrz, można spodziewać się, że eksperci zapewnią stosowne zaplecze doradcze. Usługi konsultingowe, jak i powiązane z usługą taką jak rozliczanie projektów unijnych wykonywane są w czasie konsultacji bezpośrednich, jak i online. Forma współpracy jest dobrowolna. Jeżeli przedsiębiorca po raz pierwszy zrobi użytek z tego typu wsparcia i niekoniecznie orientuje się, czy zachowuje się odpowiednio, to eksperci udzielą podpowiedzi, w jaki sposób zobowiązany jest się rozliczyć. Dzięki temu można spodziewać się, że wszystko zostanie wykonane wzorowo. Pomoc przy rozliczeniu jest szczególnie istotna wtedy, kied pojawiają się koszty niezakwalifikowane w projekcie i klient nie wie, w jaki sposób je opisać. Klienci będą rozliczać się z Idipsum wyłącznie wtedy, gdy sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie. Każde zamówienie jest potraktowane w sposób indywidualny.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.