Upadłość konsumencka – wiele, co powinieneś znać
Jeżeli upadłość konsumencka pozostanie uznana, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty bądź restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji i okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez sprecyzowany chronos czasu lub ewentualnie restrukturyzację, która zmniejsza sumę zadłużenia bądź też zmienia warunki spłaty – upadłość konsumencka radom. Plan ten jest z reguły ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd, osoba zadłużona musi go ściśle respektować. To świadczy harmonijne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest w szeregu przypadków objęty dozorem sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania szanowania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty bądź też spełnienia różnych wymogów ustawionych przez sąd, dłużnik ma obowiązek pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, że postać ta została uwolniona od osobistych pożyczki otoczonych upadłością konsumencką, a jej sprawa pieniężna zaczyna się uzupełniać.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.